Buah Srikaya

Rp 80.000

Jenis : Srikaya
Kategori : Buah-buahan
Jumlah : 1 Kg Srikaya
Pengemasan :  Kotak packaging + Plastik Buah

Stok habis

Kategori: