Buah-buahan

Anggur Hijau

Rp 95.000
Sale 8%

Buah-buahan

Anggur Merah

Rp 85.000 Rp 78.000

Buah-buahan

Apel Hijau

Rp 52.000

Buah-buahan

Apel Merah

Rp 48.000
Sale 10%

Buah-buahan

Aprikot

Rp 150.000 Rp 135.000

Buah-buahan

Buah Ceri

Rp 65.000

Buah-buahan

Buah Naga Merah

Rp 28.000

Buah-buahan

Delima Merah

Rp 70.000

Buah-buahan

Duku

Rp 20.000

Buah-buahan

Durian

Rp 35.000

Buah-buahan

Jambu Biji

Rp 8.000

Buah-buahan

Jeruk

Rp 23.000